Odluke

  

     

Odluka o visini članarine za 2018. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 81/17)

word pdf32
     
     

Odluka o visini stope premije za 2018. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 81/17)

word pdf32
     
     

Odluka o visini članarine za 2017. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 91/16)

word pdf32
     
     

Odluka o visini stope premije za 2017. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 91/16)

word pdf32
     
     

Odluka o visini stope premije za 2016. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 92/15)

word pdf32
     
     

Odluka o visini članarine za 2016. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 92/15)

word pdf32
     
     

Odluka o prestanku članstva u programu osiguranja za Bobar banku a.d. Bijeljina

word pdf32
     
     

Odluka o visini iznosa osiguranog depozita

("Službeni Glasnik BiH", broj 94/13)

word pdf32
 
 

Odluka o visini članarine za 2014. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 94/13)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2014. godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 94/13)

word pdf32
 
 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sudjelovanje banaka u programa osiguranja depozita Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovina

("Službeni Glasnik BiH", broj 75/13)

word pdf32
 
 

Odluka o visini članarine do 31.12.2013.

("Službeni Glasnik BiH", broj 75/13)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije do 31.12.2013.

("Službeni Glasnik BiH", broj 75/13)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2013 godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 97/12)

word pdf32
 
 
     

Odluka o visini stope premije za 2012 godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 89/11)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2011 godinu

("Službeni Glasnik BiH", broj 99/10)

word pdf32
 
 

Odluka o visini osiguranog depozita

("Službeni Glasnik BiH", broj 29/10)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2010 godinu

("Službeni glasnik BiH", br. 93/09)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2009 godinu

("Službeni glasnik BiH", br. 100/08)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2008 godinu

("Službeni glasnik BiH", br. 93/07)

word pdf32
 
 

Odluka o kriterijima za učešće banaka

u programu osiguranja depozita Agencije

za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

prečišćen tekst

("Službeni glasnik BiH", br. 71/05 i 88/09)

word pdf32
 
 

Odluka o visini stope premije za 2007 godinu

("Službeni glasnik BiH", br. 89/06)

word pdf32