Donatori

 

U osnivanju Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine svesrdnu pomoć za Fond za osiguranje depozita su dali USAID i KfW, a USAID za riješavanje pitanja smještaja Agencije u Banja Luci i Sarajevu.

Početkom 2010. godine  došlo je do potpisivanja Stand-by paketa finansiranja Agencije sa EBRD-om u iznosu od EUR 50 miliona.  U realizaciji istog Stand-by paketa finansiranja, Evropska komisija je značajno pomogla Agenciji sa grantom od EUR 1 milion.


 

Linkovi na stranice naših donatora

 

KfW www.kfw.de
USAID www.usaid.gov
GTZ www.gtz.de

 

 

Evropska Komisija

 

 

http://ec.europa.eu/

 

eu1