Spisak banaka članica AOD-a

 

Naziv banke Web adresa
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina www.intesasanpaolobanka.ba
UniCredit Bank d.d. Mostar www.unicreditbank.ba
Raiffeisen Bank Bosna i Hercegovina www.raiffeisenbank.ba
Pro-Credit Bank d.d. Sarajevo www.procreditbank.ba
Sberbank BH d.d. www.sberbank.ba
ZiraatBank BH d.d www.ziraatbosnia.ba
Addiko Bank d.d. Sarajevo www.addiko-fbih.ba
Bosna Bank International d.d. Sarajevo www.bbi.ba
Sberbank a.d. Banja Luka www.sberbankbl.ba
Komercijalno - investiciona banka dd V.Kladuša www.kib-banka.com.ba
NLB Banka d.d. Sarajevo www.nlb.ba
Vakufska banka dd Sarajevo www.vakuba.ba
NLB Banka a.d. Banja Luka www.nlbrazvojnabanka.com
Sparkasse Bank d.d. www.sparkasse.ba
Nova banka a.d. Banja Luka www.novabanka.com
Addiko Bank a.d. Banja Luka www.addiko-rs.ba
ASA Banka d.d. Sarajevo www.asabanka.ba
Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina www.pavlovic-banka.com
UniCredit Bank a.d. Banja Luka www.unicreditbank-bl.ba
Komercijalna banka a.d. Banja Luka www.kombank-bl.com
MF banka A.D. Banja Luka www.mfbanka.com
Union Banka d.d. Sarajevo www.unionbank.ba
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo www.pbs.ba

 

certifikat

 

Fotografije sa svečanosti potpisivanja ugovora o članstvu

Sarajevo, Februar 2001

Prijem prve 4 banke u članstvo Agencije

potpis-01

 

potpis-03

 

 

Sarajevo, 01.10.2001.

 

Potpisivanje ugovora o primanju u program osiguranja

Turkish Ziraat Bank Bosnia i Micro Enterprise Bank (MEB)

 

potpis-04