Arhiva vijesti iz 2005. godine

natrag na arhivu

 

OBAVIJEST

 

banerCMYK

Decembra 8 i 9, 2005 godine u Sarajevu se organizovala konferencija pod nazivom

Osiguranje depozita u zemljama u tranziciji
Da li je osiguranje depozita zaista ojačalo bankarski sektor?


Organizatori konferencije su bili European Forum of Deposit Insurers (EFDI) i Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (AOD BiH). Pomoć u organizaciji su dali EBRD, USAID, KfW, GTZ i Centralna Banka Bosne i Hercegovine.

Download: Učesnici konferencija (EN)

Download: Dnevni red (EN)


 

OBAVIJEST

Sarajevo, 8.11.2005.

U službenom glasniku BiH. Br. 76/05 objavljena je odluka o visini stope premije za 2006 godinu od 0,3% na godišnjem nivou na osnovicu utvrđenu Zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH.


 

OBAVIJEST

Sarajevo, 16.10.2005.

U Službenom glasniku BiH, br. 71/05 objavljena je «Odluka o kriterijima za učešće banka u programu osiguranja depozita» Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.


 

NOVE ČLANICE

Sarajevo, 01.07.2005.

Potpisivanjem Ugovora o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine od 01.07.2005. godine Hypo Alpe Adria Bank A.D. Banja Luka postala je 22. banka članica programa osiguranja depozita.


 

OBAVIJEST

Sarajevo, 04.04.2005.

Dana 04.04.2005. godine u "Službenom glasniku BiH", broj:18/05 objavljene su izmjene Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH u dijelu povećanja limita osiguranja na KM 7.500,00. Zakon je stupio na snagu 12.04.2005.


 

OBAVIJEST

Sarajevo, 22.02.2005.

Na sjednici Doma naroda dana 22.02.2005. godine usvojene su izmjene Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine u dijelu povećanja limita osiguranja na KM 7.500,00 a koje će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine.