Aktuelnosti

Arhiva vijesti
 
 

Banja Luka, 09.03.2017.

Pripajanje Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo BOR banci d.d. Sarajevo

Na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, broj. 04-3-3766-1/16 od 29.09.2016. godine ukida se dozvola za osnivanje i obavljanje bankarskih poslova Privrednoj banci Sarajevo d.d. Sarajevo. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, broj. 065-0-Reg-16-004985 od 21.12.2016. godine ista je pripojena BOR banci d.d. Sarajevo, a na osnovu Rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-16-005588 od 28.02.2017. godine posluju pod nazivom PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. SARAJEVO, skraćeni naziv: PBS d.d. Sarajevo

Banja Luka, 11.01.2017.

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica posluje pod novim nazivom

Na osnovu rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-16-004922 od 30.12.2016. godine Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica je izvršila promjenu naziva i sjedišta Banke i poslovat će pod nazivom ASA Banka d.d. Sarajevo.

Banja Luka, 01.11.2016.

Hypo Alpe - Adria Bank d.d. Mostar i Hypo Alpe - Adria Bank a.d. Banja Luka posluju pod novim nazivima

Na osnovu rješenja Općinskog suda u Sarajevu, broj: 065-0-Reg-16-003186 od 31.10.2016. godine i Okružnog privrednog suda u Banja Luci, broj: 057-0-Reg-16-002147 od 28.10.2016. godine  Hypo Alpe - Adria Bank d.d. Mostar i Hypo Alpe – Adria Bank a.d. Banja Luka su izvršile promjenu naziva i poslovat će pod nazivom  Addiko Bank d.d. Sarajevo, odnosno Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Banja Luka, 15.08.2016.

STATUSNA PROMJENA PRIPAJANJA MOJA BANKA D.D. SARAJEVO INVESTICIONO-KOMERCIJALNOJ BANCI D.D. ZENICA

Dana, 31.07.2016. godine izvršena je statusna promjena pripajanja Moja banka d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci  DD Zenica.
Banka je nastavila poslovanje pod nazivom Investiciono-komercijalna banka DD Zenica.

Banja Luka, 29.06.2016.

 INFORMACIJA

o toku isplate osiguranih depozita kod Bobar banke a.d. Bijeljina – u likvidaciji i Banke Srpske a.d. Banja Luka – u likvidaciji


Od osnivanja Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine desila su se dva „slučaja osiguranja“ i dvije isplate osiguranih depozita Bobar banke a.d. Bijeljina i Banke Srpske a.d. Banja Luka.

Postupak isplate osiguranih depozita kod Bobar banke a.d. Bijeljina je započeo  19.1.2015. godine u ukupnom iznosu od 86,6 mil KM kod 21.400 deponenata. Zaključno sa 28.06.2016. godine ukupno je isplaćeno 85,4 miliona KM odnosno 98,4% vrijednosti osiguranih depozita i 14.500 deponenata odnosno 68% broja deponenata.

U slučaju Banke Srpske a.d. Banja Luka isplata je otpočela 23.5.2016. godine. Ukupna potencijalna obaveza je iznosila 55,5 mil. KM i 14.200 deponenata. Zaključno sa 28.06.2016. godine ukupno je isplaćeno 49 mil. KM, odnosno 88% vrijednosti osiguranih depozita i 8100 deponenata, odnosno 56% broja deponenata.

Ukupna obaveza AOD u obe banke iznosi 142,1 mil. KM, a isplaćeno je 134,4 mil. KM.

U dosadašnjem periodu od početka procesa likvidacije Agencija je naplatila 67 mil. KM u slučaju Bobar banke, odnosno 28 mil. KM u slučaju Banke Srpske iz likvidacionog postupka sa veoma izglednim šansama da se preostali dio u cijelosti naplati po okončanju sudskih sporova. Navedeno ukazuje da smo od ukupne obveze od 142 mil. KM već naplatili 95 mil KM.

 

Banja Luka, 01.06.2016. godine

Saopštenje povodom isplate osiguranih depozita Banke Srpske a.d. Banja Luka u likvidaciji

Banci Srpske je oduzeta dozvola za rad 11.5.2016. godine od kada teku zakonski rokovi AOD da izvrši isplatu osiguranih depozita. U vrlo kratkom roku, osmog radnog dana od dana oduzimanja dozvole za rad Banci tj. dana 23.5.2016. godine, AOD je počela sa isplatom osiguranih depozita.

U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita isplaćuju se depoziti do 50 hiljada KM. Ukupni osigurani depoziti kod Banke Srpske iznose 55,4 miliona KM, a ukupan broj deponenata je oko 14 hiljada.

UniCredit Bank a.d. Banja Luka, kao agent banka, vrši isplatu osiguranih depozita i isplata se odvija veoma brzo i predviđenom dinamikom. Iako AOD ima obavezu da u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad Banci izvrši isplatu osiguranih depozita taj posao je značajnim dijelom odrađen za 8 radnih dana (uključujući i subotu) s obzirom da je u ovom periodu isplaćeno 41,9 miliona KM ili 76% vrijednosti osiguranih depozita, odnosno 6.874 deponenta ili 48% broja osiguranih deponenata. Deponenti mogu u roku od 5 godina od dana oduzimanja dozvole za rad Banci ostvariti svoje pravo potraživanja po osnovu osiguranog depozita.

AOD obavještava javnost da su isplate osiguranih depozita kod dvije propale banke pokazale da Fond za osiguranje depozita u potpunosti izvršava svoj zadatak zbog koga je uspostavljen, a to je zaštita osiguranih depozita i na taj način doprinos finansijskoj stabilnosti. Nerijetko se mogu čuti neutemeljene izjave vezane za snagu Fonda za osiguranje depozita i njegovu sposobnost da i u budućem periodu izvršava svoje zadatke. Ovakve izjave šalju negativnu poruku i mogu da imaju za rezultat bespotrebne pritiske deponenata na banke. Radi istinitog informisanja osiguranih deponenata i cjelokupne javnosti u BiH, AOD saopštava da smo u dosadašnjem periodu vrlo efikasno štitili osigurane deponente banaka i da će tako ostati i u budućnosti.   

 

 

Banja Luka, 18.05.2016.

OBAVJEŠTENJE DEPONENTIMA BANKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA


Obavještavaju se deponenti Banke Srpske a.d. Banja Luka „u likvidaciji“ da će Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine započeti isplatu osiguranih depozita putem banke isplatioca UniCredit Bank a.d. Banja Luka, počev od

dana 23.05.2016.

Proces isplate odvijaće se prema abecednom redu u filijali UniCredit Bank Banja Luka određenoj prema mjestu prebivališta klijenata, o čemu će svi deponenti Banke Srpske biti obaviješteni i putem pozivnih pisama koje će dobiti putem pošte. U svakoj od filijala posebno će biti označen prijemni info šalter, te označeno šaltersko mjesto namijenjeno deponentima Banke Srpske.


Kako bi realizovali svoja prava u vezi sa osiguranim depozitom, deponenti trebaju ponijeti pozivno pismo, identifikacioni dokument; ličnu kartu /ili pasoš, i kopiju lične karte /ili pasoša, te dokaze o vlasništvu (štedna knjižica, Ugovor o osiguranju, kartica tekućeg ili drugog računa i dr.). Zahtjev za isplatu osiguranog depozita, kao i izjava o subrograciji-prenosu potraživanja će deponentima biti uručeni na šalterima banke isplatioca.

Ukoliko je za raspolaganje depozitom ovlaštena neka druga osoba potrebno je da deponent sačini novu punomoć sa navodom da se ista odnosi na raspolaganja osiguranim depozitima kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

Isplata će se po izboru deponenta vršiti u gotovini, prenosom sredstava na račun banke isplatioca ili neke druge banke. Isplata pravnim licima vršiće se prenosom sredstava na transakcioni račun koji pravno lice označi u Zahtjevu.  

U SLUČAJU  DODATNIH PITANJA ILI REKLAMACIJA  DEPONENTIMA BANKE SRPSKE A.D.  BANJA LUKA NA RASPOLAGANJU JE HELP CENTAR I KONTAKT TELEFONI: 051/246-683,  051/246-684, 051/246-685, 051/246-686.


Adrese UniCredit Bank Banja Luka po gradovima:

FILIJALA/AGENCIJA ADRESA MJESTO TELEFON
FILIJALA BANJA LUKA Marije Bursać 7 Banja Luka 051/243-200; 080/051-051
AGENCIJA OBILIĆEVO Carice Milice 2 Banja Luka 051/511-755
FILIJALA BANJA LUKA 2 Jevrejska 50 Banja Luka 051/246-662
FILIJALA ČELINAC Kralja Petra I Karađorđevića 65 Čelinac 051/551-145
FILIJALA KOTOR VAROŠ Cara Dušana 28 Kotor Varoš 051/783-260
FILIJALA LAKTAŠI Karađorđeva 63 Laktaši 051/491-214
FILIJALA MRKONJIĆ GRAD Svetog Save 13 Mrkonjić Grad 050/211-138
FILIJALA ŠIPOVO Prve šipovačke brigada 1 Šipovo 050/490-338
FILIJALA PRIJEDOR Vožda Karađorđa 9 Prijedor 052/240-385
AGENCIJA KOZARAC Maršala Tita bb Kozarac 052/346-052
FILIJALA NOVI GRAD Karađorđa Petrovića 33 Novi Grad 052/751-756
FILIJALA KOZARSKA DUBICA Svetosavska 5 Kozarska Dubica 052/416-346
FILIJALA GRADIŠKA Vidovdanska bb Gradiška 051/813-953
AGENCIJA SRBAC Mome Vidovića 17 Srbac 051/741-000
FILIJALA PRNJAVOR Svetog Save 25 Prnjavor 051/660-295
FILIJALA DOBOJ Karađorđeva 1 Doboj 053/490-350
FILIJALA TESLIĆ Svetog Save 77 Teslić 053/430-211
FILIJALA DERVENTA Kralja Petra 1 Karađorđevića bb Derventa 053/312-210
FILIJALA BROD Jovana Raškovića bb Brod 053/621-490
FILIJALA BIJELJINA Patrijarha Pavla 3a Bijeljina 055/221-289
FILIJALA BRČKO Bulevar mira 5, RK Sloboprom Brčko 049/217-590
AGENCIJA ŠAMAC Svetosavska 9 Šamac 054/490-117
FILIJALA UGLJEVIK Ulica Ćirila i Metodija bb Ugljevik 055/771-302
FILIJALA ZVORNIK Karađorđeva bb Zvornik 056/210-341
FILIJALA SREBRENICA Vase Jovanovića 32 Srebrenica 056/440-723
AGENCIJA BRATUNAC Svetog Save bb Bratunac 056/490-166
FILIJALA PALE Milana Simovića bb Pale 057/203-026
FILIJALA LUKAVICA Vojvode Radomira Putnika 36, TC Tom Lukavica 057/318-299
FILIJALA SOKOLAC Cara Lazara bb Sokolac 057/401-061
FILIJALA ROGATICA Srpski sloge bb Rogatica 058/420-092
FILIJALA VLASENICA Svetosavska 82 Vlasenica 056/734-318
FILIJALA FOČA Njegoševa 10 Foča 058/220-972
FILIJALA BILEĆA Kralja Aleksandra 14 Bileća 059/370-012
FILIJALA GACKO Trg Save Vladisavića bb Gacko 059/490-350
FILIJALA NEVESINJE Nevesinjskih ustanika 27 Nevesinje 059/610-470
FILIJALA TREBINJE Kralja Petra Prvog Oslobodioca 22 Trebinje 059/270-621
 

 

Banja Luka, 11.05.2016.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske svojim rješenjem broj: 03-614/2016 od 27.04.2016. godine koje je postalo konačno dana 11.05.2016. godine oduzela dozvolu za rad Banci Srpske a.d. Banja Luka.

U okviru svojih zakonskih ovlaštenje Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine svojom odlukom broj: 01-1-01-1-162/3-16 od 11.05.2016. godine utvrdio je prestanak članstva u programu osiguranja depozita Banci Srpske a.d. Banja Luka.

Kako je nastupila zakonska obaveza za isplatu osiguranih depozita Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine će izvršiti isplatu osiguranih depozita deponentima i štedišama (fizička i pravna lica) Banke Srpske a.d. Banja Luka najkasnije u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad navedenoj banci, a u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine.

Isplata će se izvršiti putem banke isplatioca UniCredit banke a.d. Banja Luka, a o početku isplate deponenti će biti obavješteni kako pojedinačno tako i putem medija.

 

Banja Luka, 21. mart 2016

Treći sastanak osiguravatelja depozita iz regiona Balkana – potpisan Memorandum o razumjevanju


Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju

Nakon prethodna dva sastanka održana u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u 2015. godini, predstavnici institucija za osiguranje depozita iz regiona Balkana, koje su članice Evropskog foruma osiguravatelja depozita, okupili su se 11.3.2016. godine u Srbiji (na Zlatiboru) radi dalje razmjene znanja, iskustava i najbolje prakse u oblasti osiguranja depozita.

Tom prilikom, institucije za osiguranje depozita iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske Makedonije, Crne Gore i Srbije zaključile su multilateralni Memorandum o razumjevanju u cilju jačanja međusobne saradnje i stručne razmjene.

Memorandumom je predviđeno da potpisnici kreiraju zajedničke platforme radi zastupanja svojih interesa u međunarodnim organizacijama, da unaprijede iskustvo i stručna znanja, kao i da bližom saradnjom doprinesu jačanju finansijske stabilnosti u regionu. Ti ciljevi biće ostvareni razmjenom podataka o stanju finansijskog i bankarskog sektora, učešćem u istraživačkim projektima, zajedničkim simulacijama rješavanja kriznih situacija u bankama, unapređenjem regulatornog okvira i prakse, obrazovanjem ekspertskih tijela, razmjenom i edukacijom zaposlenih i slično.

U okviru sastanka, održane su panel diskusije posvećene praćenju rizika i utvrđivanju premija osiguranja depozita, kao i finansiranju i upravljanju fondom za osiguranje depozita.

Prezentacije:

Uvođenje sistema diferencijalne premije kod zaštite depozita u bankarskom sektoru (Crna Gora): [BHS] [ENG]

Praćenje rizika i utvrđivanje stope premije osiguranja depozita (Albanija): [ENG]

Ocjena adekvatnosti sredstava Fonda za osiguranje depozita u odnosu na procjenjeni rizik banaka (BiH): [BHS] [ENG]

Praćenje rizika i određivanje premije osiguranja depozita (Srbija): [BHS] [ENG]

Finansiranje i upravljanje Fondom (Albanija): [ENG]

Finansiranje i investicije Fonda (Makedonija): [BHS] [ENG]

Finansiranje i upravljanje Fondom (Srbija): [BHS] [ENG]

 

 

Banja Luka, 16.02.2016.

NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka posluje pod novim nazivom NLB Banka a.d Banja Luka

Na osnovu riješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka, br. 057-0-Reg-16-000125 od 28.01.2016. godine izvršena je promjena naziva kod NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka. Ista će poslovati pod nazivom NLB Banka a.d. Banja Luka.

 

Banja Luka, 11.02.2016.

SAOPŠTENJE ZA DEPONENTE I ŠTEDIŠE BANKE SRPSKE  A.D. BANJA LUKA

Na osnovu Rješenja Agencije za bankarstvo Republike Srpske, broj: 03-1660/2015 od 11.11.2015. godine, dana 16.11.2015. godine u  Banci Srpske a.d. Banja Luka imenovan je privremeni upravnik.  Privremeni upravnik je bio obavezan da u roku od 60 dana od dana imenovanja predloži Agenciji za bankarstvo Republike Srpske mjere iz člana 113. Zakona o bankama Republike Srpske, odnosno da li se ukida dozvola za rad, ili se ide na sanaciju Banke, prodaju dijelova imovine ili spajanje ili pripajanje sa drugom bankom.

Prema saopštenju za javnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske od 18.01.2016. godine Privremeni upravnik Banke je predložio preduzimanje mjera za oporavak Banke putem sanacije njenog poslovanja ili preduzimanjem mjera za prodaju, u skladu sa članom 113. stav 2. tačka 2. i 3. Zakona o bankama Republike Srpske. Navedeni prijedlog је podrazumjevao obavezu akcionara Banke da sačine plan aktivnosti za sprovođenje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju Banke i poboljšanjem njenog finansijskog stanja, sa jasnim rokovima i dinamikom sprovođenja, imajući u vidu rok određen Rješenjem Vlade Republike Srpske koji ističe 07.02.2016. godine.

Prema saopštenju za javnost Banke privremeni upravnik je, uvažavajući zaključak Vlade RS od 8.2.2016. godine u kojem se potvrđuje da su u toku pripremne aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem ekonomskih i finansijskih politika za potrebe pregovora o finansijskom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, a što će uticati na principe i modele restrukturiranja Banke, predložio da se rok akcionarima Banke za dostavljanje plana aktivnosti prolongira na 30 dana od dana donošenja gore navedenog zaključka. Prema saopštenju, ukoliko Vlada Republike Srpske ne dostavi predmetni plan u navedenom roku, privremeni upravnik će uputiti zahtjev za pokretanje likvidacionog postupka Agenciji za bankarstvo Republike Srpske.  

 

Ukoliko kao jedna od mogućih mjera iz člana 113. Zakona o bankama Republike Srpske bude oduzimanje dozvole za rad, Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine je dužna u skladu sa članom 12.2.3 Zakona o osiguranju depozita sve isplate osiguranih depozita završiti u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad.

Najveći iznos osiguranog depozita, zajedno sa obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija za osiguranje depozita po deponentu po banci članici, iznosi prikladni depozit umanjen za zakonski ili ugovoreni dug deponenta prema banci clanici a najvise do 50.000 KM. Kamata se obračunava do dana oduzimanja dozvole za rad.

 

Banja Luka, 23.12.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine obavještava javnost da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske svojim rješenjem broj: 03-1471/2014 od 23. decembra. 2014. godine oduzela dozvolu za rad Bobar banci a.d. Bijeljina.

U okviru svojih zakonskih ovlaštenja Upravni odbor Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine svojom odlukom broj: 01-1-01-1-518/3-14 od 23. decembra 2014. godine utvrdio je prestanak članstva u programu osiguranja depozita Bobar banci a.d. Bijeljina.

Kako je nastupila zakonska obaveza za isplatu osiguranih depozita Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine će izvršiti isplatu osiguranih depozita deponentima i štedišama (fizička i pravna lica) Bobar banke a.d. Bijeljina najkasnije u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad navednoj banci.

Isplata će se izvršiti putem banke isplatioca UniCredit banke a.d. Banja Luka, a o početku isplate deponenti će biti obavješteni kako pojedinačno tako i putem medija.

 

Banja Luka, 28.11.2014.

SAOPŠTENJE ZA DEPONENTE I ŠTEDIŠE BOBAR BANKE A.D. BIJELJINA

Agencija za bankarstvo Republike Srpske je imenovala Bobar banci a.d. Bijeljina Privremenog upravnika. Privremeni upravnik je obavezan da u roku od 60 dana od dana imenovanja predloži Agenciji za bankarstvo Republike Srpske mjere iz člana 113. Zakonom o bankama Republike Srpske, odnosno da li se ukida dozvola za rad, ili se ide na sanaciju Banke, prodaju dijelova imovine ili spajanje ili pripajanje sa drugom bankom.

Ukoliko kao jedna od mogućih mjera iz člana 113. Zakona o bankama Republike Srpske bude oduzimanje dozvole za rad, Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine je dužna u skladu sa članom 12.2.3 Zakona o osiguranju depozita sve isplate osiguranih depozita završiti u roku od 60 dana od dana oduzimanja dozvole za rad.

Najveći iznos osiguranog depozita, zajedno sa obračunatom kamatom, koji isplaćuje Agencija za osiguranje depozita po deponentu po banci članici, iznosi prikladni depozit umanjen za zakonski ili ugovoreni dug deponenta prema banci clanici a najvise do 50.000 KM. Kamata se obračunava do dana oduzimanja dozvole za rad.